Niedyrektywne formy terapii -
Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem
dodano 2014-06-16 13:26:55 przez Administrator

1.      Tytuł szkolenia: „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”

2.      Cel: Poznanie zalet i ograniczeń niedyrektywnych form terapii.

3.      Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, nauczyciele przedszkolni pracujący z małymi dziećmi z autyzmem

4.      Miejsce szkolenia: Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Kraków, Aleja Kasztanowa 4a

5.      Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

6.      Ilość uczestników:  14 - 20

7.      TERMINY: jesień 2018

    sobota: godz. 9-17;    niedziela: godz. 9-15

(zgłoszenia i wpłaty przyjmowane będą najpóźniej 10 dni przed terminem szkolenia)

wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: szkolenia@maltanskiecentrum.pl lub na nr faksu: 12-424 14 59 - decyduje kolejność zgłoszeń)
Kontakt telefoniczny: Urszula Srzednicka 607-563-498

8.      Koszt szkolenia: 400 złotych

Płatne na konto nr: 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156 Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Krakowie, Aleja Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków,
tytułem: niedyrektywne, imię i nazwisko uczestnika

9.      Program szkolenia

1.      Pojęcie niedyrektywności.

2.      Relacja terapeutyczna a niedyrektywna postawa terapeuty.

3.      Kontakt a niedyrektywność terapeutyczna.

4.      Zabawa terapeutyczna i jej znaczenie dla budowania kontaktu z dzieckiem.

5.      Elementy niedyrektywnej relacji terapeutycznej (praca z materiałem filmowym, ćwiczenia warsztatowe).

  • naśladowanie prowadzące do nawiązania kontaktu z dzieckiem
  • urozmaicanie jako pierwszy krok do zabawy naprzemiennej
  • holding psychiczny jako forma wsparcia emocjonalnego dla dziecka

6.      Znaczenie niedyrektywnej terapii w rozwoju emocjonalnym i rozwoju umiejętności społecznych dziecka z autyzmem (na przykładzie metody 3i).

7.      Wpływ rozwoju dziecka na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

8.      Wspieranie rodzicielskich kompetencji wychowawczych wzmacniających niedyrektywną terapię dziecka (na przykładzie Wideotreningu Komunikacji).

Formy pracy: prezentacja, filmy szkoleniowe, ćwiczenia warsztatowe – granie ról, dyskusja, film szkoleniowy

10.  Zakładane rezultaty, kompetencje, umiejętności, które nabędzie uczestnik szkolenia

Uczestnik pozna:

-       cechy niedyrektywnych form terapii

-       zasady postępowania w terapiach niedyrektywnych

-       rolę zabawy i interakcji (relacji terapeutycznej) w rozwoju dziecka z autyzmem

-       sposoby reagowania na budzące niepokój zachowania i emocje dziecka:  stereotypie,   agresja, autoagresja, złość

Uczestnik zwiększy swoje kompetencje w zakresie:

-       rozpoznawania potrzeb dziecka

-       dostrajania się do poziomu rozwoju dziecka

-        nawiązywania relacji terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem, w tym naśladowania i odzwierciedlania

Dołączone pliki:

Formularz zgłoszeniowy NFT 2.doc

Niedyrektywne formy terapii


ostatnio zmieniony 2018-03-12 09:42:58 przez Administrator